Bejelentkezés Bejelentkezés | Regisztráció KeresésKeresés KeresésVendégkönyv Írjon nekünkÍrjon nekünk RSSRSS Legyen a kezdőlapomLegyen a kezdőlapom KedvencekhezKedvencekhez
24. óra
Létkérdések
Otthon
Kultúra
Bibliai rejtélyek
Életmód
Tallózó
Zöldsarok
Receptek
 
Itt vagyok: Főoldal » Cikkek » Létkérdések » Reménycsillag a jövő horizontján

Reménycsillag a jövő horizontján

Egy ősi prófécia a „Hajnalcsillag” jelképét alkalmazva szólt a Messiás, az isteni Szabadító jöveteléről: „Csillag származik Jákobból, királyi pálca támad Izráelből.” (4Móz 24,17) Sokan ismerik a karácsonyi történetet a napkeleti bölcsekről. Jézus születése idején szokatlan fényjelenséget pillantottak meg az égbolton mezopotámiai hazájukban. Kapcsolatba hozták ezt a mintegy 1500 évvel korábbról származó jövendöléssel. Ez késztette őket arra, hogy megtegyék a hosszú utat Jeruzsálembe, és ott így kérdezősködjenek a Messiás felől: „Hol van a zsidók királya, aki megszületett, mert láttuk az Ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki.” (Mt 2,2) A Biblia utolsó lapján újra találkozunk ezzel az ősi jelképpel: „Én, Jézus, küldtem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes Hajnalcsillag.” (Jel 22,16) Ugyanitt olvassuk nem sokkal később: „Ezt mondja az, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök!” (Jel 22,20) Természetesen itt már nem a karácsonyi adventre, Jézus kétezer évvel ezelőtti születésére vonatkozik az ígéret, hanem a Megváltó újbóli eljövetelére, az emberi történelem drámai végkifejlete idején. Jézus második adventjét monumentális, kozmikus eseményként mutatják be a bibliai kijelentések.
Létkérdések 2019. január 07., hétfő 22:12
Betűméret növelése Betűméret csökkentése Szóljon hozzá Cikk küldése e-mailben Nyomtatás Iratkozzon fel RSS szolgáltatásunkra
Ossza meg ismerőseivel!
Címkék
Hasonló cikkek

 „A Nap elsötétedik, a Hold nem fénylik, a csillagok az égről lehullanak, és az egek erősségei megrendülnek… akkor meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel.” (Mt 24,29–30)

Nem maradt más remény? Korábban képtelenségnek tűnt természetfeletti, isteni beavatkozásban reménykedni az emberiség megmentését illetően. Mára viszont – racionális számvetéssel – nem maradt más remény, mint csak a „Hajnalcsillag”, azaza Szabadító jövetele. Ez a reménység – a hajnal
eljövetelének zálogaként – bevilágítja a megelőző éjszakát azok számára, akik bíznak az ígéretben.
 
De vajon miért feledkezett meg maga a kereszténység Jézus visszajövetelének a reménységéről, olyannyira, hogy alig esik szó róla?
Feltűnő ez, mivel az erre vonatkozó ígéretek hangsúlyosak és számosak a Bibliában. Szinte csak az Apostoli hitvallás (a „Hiszekegy”) emlékeztet
rá, amely kórusban hangzik a hívek ajkán sok felekezet istentiszteleti liturgiájában. Itt is olyan összefüggésben történik azonban említés róla, hogy nem a „Hajnalcsillag” képzetét idézi fel, nem reménységet sugall, hanem az utolsó ítélet félelme borzongatja meg azokat, akik értve mondják és hallják: „[Jézus] felment a mennybe, onnan lesz eljövendő ítélni eleveneket és holtakat.”
A Jézus visszajöveteléről való hallgatás Jézus kijelentéséből – miszerint újbóli eljövetele „napját és óráját senki sem tudhatja” (Mt 24,36) – általában azt a következtetést vonják le, hogy nincs mit foglalkozni ezzel atémával, úgysem tudhatunk többet róla annál, mint hogy egyszer, valamikor majd megtörténik. Megjegyzendő, hogy elnagyolt, felszínes vélekedés ez. Jézus ugyanis, amellett, hogy kijelentette, a dátumot senki nem tudhatja, arról is szólt, hogy a nagy eseménynek világosan felismerhető előjelei lesznek. Ezek láttán pedig fel kell ismerniük tanítványainak azt, hogy Ő „közel van, az ajtó előtt” (Mt 24,32–33).
A pontos idő ismeretlensége éppen hogy nem „alvásra”, gondtalan közönyre ad okot, hanem ellenkezőleg, a legéberebb várakozásra. Jézus nyomatékos intelme így hangzott: „Figyeljetek, virrasszatok, imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő…! Virraszszatok, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura, este-e, vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel. Ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket alva! Mindenkinek mondom azt, amit nektek mondok: Virrasszatok!” (Mk 13,33.35–37)
 
Mára a hangsúly áthelyeződött e világ megjavítására. Több egyház elsősorban abban látja a feladatát hogy a társadalmi bajok megoldásában, vagy legalábbis enyhítésében segítsen. Neves protestáns szerzőtől idézem: „Ha a Lélek vezérel bennünket, akkor nem olyan uralomban reménykedünk, amely majd egyszer, valamikor eljön, hanem azért könyörgünk, hogy Isten országa épüljön bele a föld uralmi rendszereibe.” Érdemes figyelmet fordítani Jézus nagy profetikus beszédére is, amelyet tanítványai kérdésére válaszolva mondott el. A kérdés így hangzott: „Mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének?” (Mt 24,3) A kérdés első fele Jeruzsálem pusztulására vonatkozott, amiről előzőleg a tanítványok számára megdöbbentő kijelentést tett Jézus. Ő erre vonatkozóan is adott útbaigazítást, most azonban csak azt vesszük szemügyre, amit visszajövetele előjeleiről mondott.
 
Az emberiség állapotáról a Szabadító jövetele előtt
Profetikus beszédében csupán rövid hivatkozásokkal szólt erről Jézus, de igen figyelemreméltó az, amit mondott. Elgondolkoztató hogy míg a Megváltó eljövetele „isteni hatalommal és dicsőséggel” olyan természetfeletti esemény, ami számunkra szinte elképzelhetetlen, addig az a jellemzés, amit az emberiség ezt megelőző állapotáról, viselkedéséről vázolt fel, mellbevágóan reális, a mai valósággal megegyező. „Amiképpen a Noé napjaiban volt, akképpen lesz az Emberfiának eljövetele” – mondta Jézus. Noé napjairól, a vízözön előtti emberekről az olvasható a Bibliában, hogy „eleitől fogva híres-neves emberek voltak”, tehát nagy tudással rendelkeztek, és rendkívüli teljesítményeik voltak (1Móz 6,4). A társadalmuk viszont ilyen volt: „A föld pedig
romlott volt, megtelt a föld erőszakkal.” (1Móz 6,11) Ezzel párhuzamos az, amit Jézus az eljövetelét közvetlenül megelőző időről mondott: „Mivel a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.” (Mt 24,12)
Lót napjait is említette előképként Jézus. Lót környezetében tömegessé vált a homoszexualitás (1Móz 19,1–11). Társadalmi viszonyaikról
pedig ezt olvashatjuk: „Íme, ez volt vétke Szodomának: … Kevélység, eledel bősége és gondtalan békesség volt nála…, de a szűkölködőnek
és a szegénynek a kezét nem fogta meg.” (Ez 16,49) Drámaian változik azonban végül a helyzet, félelem lesz úrrá az emberiségen, globális szinten: „Az emberek elhalnak a félelem miatt, és azok várása miatt, amelyek e föld kerekségére következnek.” (Lk 21,26)
 
Az emberi történelem végkifejletének „menetrendje” Így vázolható fel, amit Jézus erről mondott profetikus beszédében:
 - Globális háborús konfliktus, amikor „nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen”, és „éhségek, járványok, földindulások” csatlakoznak ehhez. Mindez azt a félelmet kelti, hogy itt a vég. Jézus azonban kijelentette: „Meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de ez még nem a vég…, [hanem] a vajúdási fájdalmak kezdete.” (Mt 24,6–8)
 
- Miután a félelmetes konfliktushelyzet lecsitul, más síkon alakul ki konfliktus, mivel az embereket érthetőn módon foglalkoztatja, hogy mi volt az, ami volt, és mi az, ami várható ezután. Egyfelől „sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek”, másfelől „Isten országának ez az evangéliuma [az eredeti, hiteles evangélium, amit Jézus tanított] hirdettetik az egész földön, bizonyságul minden népnek” (Mt 24,9–14).
 
A történelem ezután beletorkollik egy szinte elképzelhetetlenül tragikus időszakba: „Akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta… Ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.” (Mt 24,21–22)
 - Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után” jön a szabadítás: „feltetszik az Emberfi ának jele az égen, és akkor sír a föld minden népe." (Mt 24,29-30)
 
Létkérdések 2019. január 07., hétfő 22:12
Cikk küldése e-mailben Nyomtatás Iratkozzon fel RSS szolgáltatásunkra
Ossza meg ismerőseivel!
Kövessen minket a Facebookon és a Twitteren is!
Aktuális számunk
Megjelenés
október
10-én.
A tartalomból:
Nyitott Szemmel Mediációs Műhely
Fizessen elő magazinunkra!
Válassza ki az előfizetés időtartamát
és kattintson a Tovább gombra.
Éves
4000 Ft (postaköltséggel)
Féléves
2000 Ft (postaköltséggel)
valamint
Tekintse meg a Nyitott Szemmel magazin digitális változatát is! Az első két szám INGYENES!
Nyitott Szemmel kiadványok
Programajánló
A 2011. évi személyi jövedelemadók 1%-ából 2012-ben 131.678 Ft-ot utalt ki a NAV az Élj Inkább Alapítvány számára. Az Önök által felajánlott összeget a Nyitott Szemmel magazin nyomdaköltségére fordítottuk.
Köszönjük, hogy 1%-os felajánlásaikkal támogatták célkitűzéseinket, és 2014-ben ismét bizalmat szavaztak számunkra.
Bezár
Cikk küldése e-mailben
Reménycsillag a jövő horizontján

Kinek (e-mail cím):
Kitől (név):
Kitől (e-mail cím):
 
Küldés
 
 
Copyright © 2008-2019 Nyitott Szemmel Online. Minden jog fenntartva
 

Bezár
Bejelentkezés

Felhasználónév


Jelszó

Elfelejtette a jelszavát? Kattintson ide.

Belépés
Bezár
Keresés a cikkekben

Írja be a keresendő kifejezést. Több szót is megadhat szóközzel elválasztva.Keresés