Bejelentkezés Bejelentkezés | Regisztráció KeresésKeresés KeresésVendégkönyv Írjon nekünkÍrjon nekünk RSSRSS Legyen a kezdőlapomLegyen a kezdőlapom KedvencekhezKedvencekhez
24. óra
Létkérdések
Otthon
Kultúra
Bibliai rejtélyek
Életmód
Tallózó
Zöldsarok
Receptek
 
Itt vagyok: Főoldal » Cikkek » Tallózó » Buda Ferenc rövid írásaiból

Buda Ferenc rövid írásaiból

Amidőn az ember a világ, a lét titkait fürkészve beleütközik a végső kérdésekbe, s azokra választ keresvén bölcselkedni kezd, könnyen megeshetik, hogy a való tények helyett tulajdon agytekervényei útvesztőjébe gabalyodik, s ott elbolyongva mind távolabbra vetődik a lényegtől. De persze: mi a valóság? Mik a tények? S legfőképp: mi a lényeg? Lám csak: milyen hamar – szinte automatikusan – bebizonyosodik az első mondat érvényes volta.
Tallózó 2011. október 14., péntek 21:04
Betűméret növelése Betűméret csökkentése Szóljon hozzá Cikk küldése e-mailben Nyomtatás Iratkozzon fel RSS szolgáltatásunkra

Szedegetem, gyűjtögetem az emlékezet belső tartományaiból a rég elsüllyedt gyermekkor maradványait. Képek, hangok, hangulatok merülnek föl a mélyből, szavak, mondatok, jelenetek ismétlődnek újra, egy hajdani világ: az én mikrokozmoszom molekula-töredékei.
Kérdés: vajon összeáll-é, összeállítható-é belőlük valami működőképes, kerek egész?
E feladat során nem csupán keresnem kell a rendet, de mindabból, ami a kitartó keresgélés-gyűjtögetés közepette a kezembe akad, meg is kell azt teremtenem. Sőt mi több: életet kell lehelnem belé.
No persze tudom: bizonyos mérvadó (vagy legalábbis: a mérvet másokra erőltető) elmék szerint ma már nem az a korszerű irányvonal, ami a rend felé vezet, hanem az, ami a káosz kiteljesedését készíti elő. Ám azt is tudom: ez a korszerűség is korszerűtlenné válik egyszer, akárcsak a többi. (Soroljam őket?...) Nincs hát mit kezdenem vele. A szabadság nem azonos a széthullottsággal, s egyáltalán nem mindegy, hogy amire, amiből, s főleg amit épít az ember, az szilárd szerkezetű, lakható létesítmény-e vagy már eleve bomlásnak indult szövetek-sejtek elfolyósodott tömege, netán szétomló száraz homok.

#


Igen sok kegyetlenség van a mesékben. A bennük előforduló ölések, kínzások, rémséges üldözések, válogatott likvidálási módszerek mégsem voltak oly riasztóan torzító hatással a gyermek (és felnőtt) hallgatóságra – s később: az olvasókra –, mint a mozgóképen látható akció-, horror- és effajta történetek. Ennek – gondolom – több oka is lehet. Például: 1. Az olvasás vagy a szóbeli előadás nem tálalja olyan készen a borzalmakat, mint a film vagy a videó, amely a maga aprólékosan kidolgozott módszereivel mintegy elfojtja, háttérbe szorítja a képzelet védekező-mechanizmusát. (A nem látott, csupán hallott vagy olvasott rémségekből – jó esetben – csak annyit képzel az ember, amennyi az ő lelki teherbíró képessége számára még elviselhető.) 2. A mesék javának erkölcsi képlete tiszta, s minthogy végül a Jó diadalmaskodik, minden félelmen, szorongáson túl ott fénylik a remény, a feloldás. 3. A mesék hatása mindig összetett: egyszerre hatnak az értelemre és az érzelmekre. A mai, „korszerű” mesepótlékok viszont elsősorban az ösztönöket célozzák meg: a bennük élő vinnyogó, lihegő, vicsorgó állatot. (Így hát bizonyos szempontból egy jól megírt krimi magasan fölötte áll a horrornak és a közönséges akciófilmeknek, hisz lényege nem a bűntény maga, hanem a rejtély kibogozása, s így legalább megdolgoztatja az intellektust, a logikát.) 4. A mesékben a borzalom a kegyetlenség, a küzdelem általában nem öncélú, megvan a maga elég jól körülhatárolt szerepe, ezért nem válik aránytalanná, nem nyomja agyon a történetet. A szörnyeket inkább groteszk, mintsem egyértelműen rémületes vonások jellemzik – legalábbis a majdnem diadalt arató főhőssel való viszonyuk tekintetében –, s ha például a mesehős három nap és három éjjel küzd is ellenfelével (mondjuk: a sárkánnyal vagy az óriással), e küzdelmére a mesélő aligha szán többet egy-két mondatnál. A „modern” akciófilmek viszont jóformán egyébből sem állnak, mint harcból, verekedésből, lövöldözésből, robbantásokból, üldözésekből, menekülésekből, változatos gyilkosságokból. Épp olyan ez, mintha az ételt minimális tápanyag felhasználásával csupa csípős fűszerből állítanánk össze. Meg lehet enni az ilyesmit, sőt rá is lehet kapni – de még mennyire! –, ám csak a (lelki) egészségkárosodás kockázatával. Kiváltképp igaz ez akkor, ha gyermekeket etetünk effélével.

#

Május kilencedike: a Béke Első Napja. De hol a Béke?
A valóság hírei túltesznek a klasszikus mesék, de még e horrortörténetek kegyetlenségein is. E hírek nap mint nap visszatérő – hogy úgy mondjam – sztáranyaga – a koszovói háború, amelynek mozgóképeit a tömegkommunikáció jóvoltából az egész civilizált világ – egyelőre – bombabiztos páholyból szemlélheti. Harmadik hónapja tart az „igazságtevés” folyamata. De vajon lehet-e igazságot tenni? Ismerik-e az igazságtevők eléggé a Balkán – s tágabban: Délkelet-Közép-Európa – szövevényes valóságát? Teli az ember kétellyel, kétséggel. E kételyeket és kétségeket egyáltalán nem csökkenti annak szilárd tudata, hogy e háború (is) mekkora hasznot hajt a nagy hadiipari cégeknek. E haszon biztos reményében pedig megéri rommá bombázni Európa térképén egy viszonylag elhanyagolható méretű foltot.

Egy hiánylexikon címszavaiból


kereszténység: Korántsem a kereszténységről – vagy ha így jobban cseng: keresztyén mivoltunkról – szóló, azt fennen hangoztató hitvallásokat és fejtegetéseket hiányolom. Az efféléknek manapság túlságosan is bővében vagyunk. Annál inkább híját látom a mellveregető kinyilatkoztatásoktól mentes, ám igazi keresztény, azaz Krisztus-követő szemléletnek és magatartásnak. A magánéletben éppúgy, mint a közéletben.

Krisztus fehér köntöse bővebbre szabott annál, mintsem hogy bárkit szorongasson vagy kívül rekesszen, így hát békén betakar zsidót, görögöt, pogányokat, és elfér alatta mindenféle nyelv és nemzetség – a másik ember iránti jóakaratú türelem, a remény, a hit és a szeretet jegyében. (Utóbbira nézvést Pál apostol első korinthusi levelének 13. fejezete ád megbízható eligazítást.) Mindazonáltal mégsem olyan tágas ez a köntös, hogy reá való hivatkozással az álnok hamisság, a kapzsi számítás, a gyűlölködés, a bosszúvágy és a féktelenül felhabzó gonosz indulat is betakarható, elfedezhető legyen. Napi tapasztalataim alapján minden okom megvan rá, hogy a fenti címszó jelölte fogalom jelenvalóságát hiányoljam. Minek is szépíteném: olykor – többnyire – magamból is.

Minőség: Egyre ritkábban megtapasztalható tünemény, még kevésbé a szellemi-lelki igényességgel, az emberi és szakmai tisztességgel szoros szimbiózisban. Következésképp: ha az egyik csorbul, a másik is károsodik.

A mesterség – s a mester! – becsületéből fakadó minőség: jó étel-ital, gondosan szabott-varrott ruha meg lábbeli, hibátlanul megalkotott – és: előadott! – vers, próza, zenemű, a tehetség s a tudás jegyeit egyaránt hordozó kép, szobor, ipari termék. Takaros, be nem ázó tető. Takaros, be nem horpadó mondat.

A kiválasztódás minősége: ami elejét veszi a társadalmat működésképtelenné rohasztó kontraszelekciónak.

A kiválasztás minősége: „igazság gyanánt szemétdombot soha ne öleljek, anyám.” (Nagy László)

A magatartás minősége: alázat, de nem megalázkodás, méltóság, de nem gőg, szolgálat, de nem szolgalelkűség.

Az élet minősége. (Ami természetesen nem ellentétes, de nem is óhatatlanul azonos az anyagi jóléttel, még ha sokan össze is tévesztik egymással a kettőt.)

A minőség sorvasztó hiánya folytán kerül otthonodba – ha van otthonod – célszerű, használható holmi helyett, esetleg csúcstechnológiával létrehozott, ám eleve eldobni szánt bóvli, poharadba poshadt tej, műanyag kannából kimért műbor, fejed fölé szilárd ácsolat helyett rozoga tákolmány, felelős tisztségviselő, posztjára méltó államférfiú helyett hanyag, nemtörődöm, sőt korrupt hivatalnok, hatalommániás pojáca-politikus.
E hiány révén regnál a mamutjövedelemmel párosult szellemi aszály, válik a tagolt értelmes, tiszta beszédből tonnaszám termelt híg szóömleny, szó-diaré, hordalék-szöveg.

Minőség uralmából a minőség elárult, levert forradalma.

Buda Ferenc
Tallózó 2011. október 14., péntek 21:04
Cikk küldése e-mailben Nyomtatás Iratkozzon fel RSS szolgáltatásunkra
Ossza meg ismerőseivel!
Kövessen minket a Facebookon és a Twitteren is!
Aktuális számunk
Megjelenés
január
01-én.
A tartalomból:
Nyitott Szemmel Mediációs Műhely
Fizessen elő magazinunkra!
Válassza ki az előfizetés időtartamát
és kattintson a Tovább gombra.
Éves
4000 Ft (postaköltséggel)
Féléves
2000 Ft (postaköltséggel)
valamint
Tekintse meg a Nyitott Szemmel magazin digitális változatát is! Az első két szám INGYENES!
Nyitott Szemmel kiadványok
Programajánló
A 2011. évi személyi jövedelemadók 1%-ából 2012-ben 131.678 Ft-ot utalt ki a NAV az Élj Inkább Alapítvány számára. Az Önök által felajánlott összeget a Nyitott Szemmel magazin nyomdaköltségére fordítottuk.
Köszönjük, hogy 1%-os felajánlásaikkal támogatták célkitűzéseinket, és 2014-ben ismét bizalmat szavaztak számunkra.
Bezár
Cikk küldése e-mailben
Buda Ferenc rövid írásaiból

Kinek (e-mail cím):
Kitől (név):
Kitől (e-mail cím):
 
Küldés
 
 
Copyright © 2008-2019 Nyitott Szemmel Online. Minden jog fenntartva
 

Bezár
Bejelentkezés

Felhasználónév


Jelszó

Elfelejtette a jelszavát? Kattintson ide.

Belépés
Bezár
Keresés a cikkekben

Írja be a keresendő kifejezést. Több szót is megadhat szóközzel elválasztva.Keresés